Bảo hành đúng theo quy định của nhà sản xuất.

Hỗ trợ kỹthuật  vô thời hạn đối với các sản phẩm xe máy, oto điện trẻ em. chỉ thu tiền nếu có thay thế phụ tùng